Blog

Posted in sciencefition als genre

bewustzijn

Sciencefiction heeft het imago over zaken te gaan, die onmogelijk waar kunnen zijn. Ik bestrijd dat. Enerzijds gaan de verhalen over menselijk problemen, zoals misdaad, omgaan met macht, liefde, vreemdelingenhaat, enz. Anderzijds komt alles, wat wij nu als onmogelijk zien, voort uit onze begrensde kennis. Voorstellingsvermogen overstijgt die grens. 

Wat dat betreft geloof ik in de uitspraak van Einstein: “Imagination is more important than knowledge. For knowledge is limited to all we now know and understand, while imagination embraces the entire world, and all there ever will be to know and understand.”

Ik geloof in de kracht van ons brein. Het is niet de realiteit, die ons zegt hoe de wereld in elkaar steekt, het is onze onbegrensde voorstellingskracht, die de geheimen van de wonderlijke realiteit onthult. Bewustzijn is de sleutel tot het verstaan van het universum.

Posted in Vrede van Gaul

Operatie Nieuwe Aarde

Eindelijk klaar met schrijven van het laatste deel van de serie Vrede van Gaul. Het heeft me veel meer tijd gekost, dan ik vooraf had ingeschat. Grootste probleem was mijn eigen fantasie. Die is, zoals het logo van de uitgeverij ook zegt: oneindig, maar kan ook ontsporen. Dan hoor je al je “darlings” om zeep te brengen en opnieuw lijn in het verhaal te brengen. Dat is gelukt. Met name Thuli kreeg een veel prominentere rol.

Het boek ligt nu bij de drukker. Zodra het proefexemplaar binnen is, laat ik het weten, en zien!