fantasy

Fantasy is een bewerking van de realiteit, waarin je wonderbaarlijke zaken laat meespelen. Zoals telepathie, elfjes, wonderbaarlijke krachten, enz. Het elfje zou heel goed Idunna kunnen zijn, die in de dromen van Lars, de hoofdpersoon in Tijdbedenker, een belangrijke rol speelt.

Overigens zit er ook veel realiteit in fantasy. Zo spelen de verhalen van Emma’s gave en ook het nog uit te brengen Tijdbedenker zich af in Alphen aan den Rijn. De hoofdpersoon heet Lars Anker.

Emma's gave (2020)

Maak kennis met Jelle en Emma, de tweeling die samen de hoofdrol in Emma’s gave spelen. Zij zijn samen zo sterk met elkaar verbonden, dat de een aanvoelt wat de ander meemaakt. Dat is de kern van deze Young Adult roman. Er zit veel realiteit in, hoogbegaafdheid, pesten, opkomen voor je zelf, keuzes maken, ook voor alternatieve relaties. Het verhaal begint in Blijsterdam, een denkbeeldig dorp. Maar daarna verhuist Jelle met zijn moeder naar Alphen aan den Rijn. En daar eindigt het verhaal zeker niet. Op de achtergrond hangt de dreigende invasie van aliens, die gestopt moet worden, of anders is het voor de mensheid einde oefening.