Sciencefiction heeft het imago over zaken te gaan, die onmogelijk waar kunnen zijn. Ik bestrijd dat. Enerzijds gaan de verhalen over menselijk problemen, zoals misdaad, omgaan met macht, liefde, vreemdelingenhaat, enz. Anderzijds komt alles, wat wij nu als onmogelijk zien, voort uit onze begrensde kennis. Voorstellingsvermogen overstijgt die grens. 

Wat dat betreft geloof ik in de uitspraak van Einstein: “Imagination is more important than knowledge. For knowledge is limited to all we now know and understand, while imagination embraces the entire world, and all there ever will be to know and understand.”

Ik geloof in de kracht van ons brein. Het is niet de realiteit, die ons zegt hoe de wereld in elkaar steekt, het is onze onbegrensde voorstellingskracht, die de geheimen van de wonderlijke realiteit onthult. Bewustzijn is de sleutel tot het verstaan van het universum.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *